advertisement.png, 0 kB
cgrain

 
   
   
 
 
A+ | A- | Reset
 
รายชื่อสมาชิก : ผู้ค้าส่งข้าว
ลำดับ
ชื่อ
จังหวัด
1
ร้านสหสินค้าข้าว บุรีรัมย์
2
หจก.กระยาทิพย์ กรุงเทพฯ
3
รุ่งเรืองค้าข้าว ระยอง
4
บจก.เค.เอส.พี.อุปกรณ์ สมุทรปราการ
5
บจก.ไทยแซนตัสเทรดดิ้ง กรุงเทพฯ
6
บ.วอทฟอร์ด คอนโทรล (ประเทศไทย) จำกัด ก.ท.ม.
7
PS.AGRO-INDUSTRIAL SERVICE กทม.
8
9
ร้านข้าวมงคล สมุทรสาคร
10
บจก.ใต้ร่มธรรมการเกษตร กรุงเทพ
11
ร้านเทพพานิช จันทบุรี
12
กรุงเทพ
13
บจก.ซัพพลายส์ นนทบุรี
14
หจก.มนชัยค้าข้าว กทม.
15
ยุทธฟาร์ม สุรินทร์
16
ไพจิตรการเกษตร สงขลา
17
บจ. ทะเลทอง แฟคตอรี่ ชลบุรี
18
ไร้ซ์ เอ็นจิเนียริ่ง นนทบุรี
19
หจก.กระยาทิพย์ กรุงเทพฯ
20
ร้านส่งเสริม พิษณุโลก
21
Thaisofthouse นครราชสีมา
22
ร้าน ว.พาณิชย์ สงขลา
23
Westwood Co., Ltd. Bangkok
24
บ.อะเดฟท์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ปทุมธานี
25
นวนครค้าข้าว ปทุมธานี
26
หจก.วรกันต์สุโขทัยก่อสร้าง สุโขทัย
27
หจก.เอคเซ็ลเล็นซ์ เทคโนโลยี กรุงเทพ
28
บ.ธนัตถ์บรรจุภัณฑ์ จก. ก.ท.ม.
29
บ.ธนัตถ์บรรจุภัณฑ์ จก. ก.ท.ม.
30
ลานนาค้าข้าว สมุทรปราการ
31
ร้านบุญมีพืชไร่ เชียงราย
32
หจก.รัฐอานนท์ กรุ๊ป ปทุมธานี
33
หจก.เกษตรวิรุฬห์ นครสวรรค์
34
ทรัพย์อนันต์ลำพูน ลำพูน
35
หจก.สุนทรวิบูลย์2000 ชลบุรี
36
ทุ่งตะวันฟาร์ม นครราชสีมา
37
ทรัพย์อนันต์ลำพูน ลำพูน
38
บจก.ศรีสุวรรณคอนเวเยอร์เบลท์ แอนด์ รับเบอร์ สมุทรปราการ
39
ปราจีนบุรี
40
ไทยไร้ซ์อินเตอร์เนชั่นแนล นราธิวาส
41
ร้านประยูรการค้า สระบุรี
42
ภิรมย์ภัณฑ์ค้าข้าว1-2 ลพบุรี
43
cas intertrade co., ltd bangkok
44
บริษัท ซีวีแม็ก จำกัด กรุงเทพ
45
บริษัทบางกอกตลาดข้าวไทยจำกัด กรุงเทพ
46
บ.โพรซี้ด จำกัด กรุงเทพฯ
47
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส. สตูล
48
เกตุแก้วซัพพลายโปรดักส์ กทม.
49
แม่สรวยค้าข้าว เชียงราย
50
ร้านเอราวัณ ยโสธร
51
cas intertrade co., ltd bangkok
52
ชิ้งชุงฮง นนทบุรี
53
ร้านพูนศักดิ์ รุ่งเรือง สุรินทร์
54
ร้านไทการเกษตร สกลนคร
55
namsainamjai ชลบุรี
56
ไอคอนซอฟท์แวร์ บจก. สมุทรปราการ
57
นิวล็อง ประเทศไทย จำกัด กรุงเทพ
58
พิษณุโลก
59
บูห์เล่อร์เอ็นจิเนียริ่ง กรุงเทพ
60
หจก. มีนามีข้าว กรุงเทพฯ
61
บริษัทเอส-แค็ท จำกัด ปทุมธานี
62
ร้านบุรีรัมย์ใหมไทย บุรีรัมย์
63
หจก. ที เอส เอ็ม คอมเมอรืเชียล ขอนแก่น
64
ร้านดอกบัวรวงข้าว ปทุมธานี
65
บริษัท เอส.เอ.พี.ทูลลิ่ง ซีสเต็ม จำกัด นครราชสีมา
66
บริษัท เอ็น.เค.เบลท์เทค จำกัด กรุงเทพมหานคร
67
ร้านบัณฑิตสโตร์ สมุทรปราการ
68
บริษัท อาภาการเกษตร จำกัด นครปฐม
69
บริษัท แมส อินทริเกรชั่น ซิสเต็ม จำกัด กรุงเทพ
70
บริษัท เจ.ซี.เค เทรดดิ้ง จำกัด นราธิวาส
71
ท่าข้าวจันทร์พร พิษณุโลก
72
bangkok
73
ร้านข้าวสองห้อง สุรินทร์
74
สมุทรปราการ
75
แป้งขนมจีนแม่เหรียญทอง ชัยภูมิ
76
หจก.อาร์แอนด์เอ็นเซอร์วิสเซส กรุงเทพฯ
77
ที.จี.คอนโทรล กรุงเทพ
78
บจ สรวิชญ์เทคโนโลยี่ นนทบุรี
79
ร้านเฮียจ้อนพันธุ์ข้าว สุพรรณบุรี
80
วาสนาค้าข้าว บุรีรัมย์
81
สมุทรสาคร
82
ก่ดก่
83
บริษัท บุญสัมฤทธิ์ค้าข้าว จำกัด กรุงเทพมหานคร
84
บริษัท สตาร์ ไรช์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพ
85
บริษัท วิน เพียว จำกัด นนทบุรี
86
หจก. ส.สหการค้า กทม
87
กิติยาพาณิชย์ สุพรรณบุรี
88
หจก.ภาคย์ภูมิพาณิช กรุงเทพฯ
89
หจก.ข้าวเหนียวมูลแม่จัน เชียงราย ปทุมธานี
90
ร้านพรทิพย์พืชผล หนองบัวลำภู
91
ลาดกระบังค้าข้าว กทม.
92
King Agro Biotech สิงห์บุรี
93
บริษัทเกษตรไทยอินเตอร์(22)จำกัด นครสวรรค์
94
ร้านแม่สรวยค้าข้าว เชียงราย
95
อาภาการเกษตร นครปฐม
96
หจก.สุนทรวิบูลย์2000 ชลบุรี
97
บริษัท พจธนาชัย จำกัด (สุนทราทิพย์) สุพรรณบุรี
98
เจริญกลวิศวกรรม กรุงเทพ
99
เทค แอนด์ ไทม์ ซิสเต็ม จำกัด ปทุมธานี
100
wqa กทม.
101
popan enterprises co., ltd. bangkok, thailand.
102
หจ.เอ เค อิเลคตริก นครปฐม
103
ทมอค้าข้าว สุรินทร์
104
Precise กรุงเทพมหานคร
105
บริษัท แม่โจ้ปศุสัตว์ จำกัด ศรีสะเกษ
106
บจก.ตรงชางเครื่องชั่ง สมุทรปราการ
107
ไร้ซ์ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย ปทุมธานี
108
กรุงเทพฯ
109
สิริวรรณค้าข้าว กรุงเทพฯ
110
กู้เกียรติค้าข้าวสุไหงโกลก นราธิวาส
111
กู้เกียรติค้าข้าว สุไหงโกลก นราธิวาส
112
เดชชัยรับเบอร์ นครสวรรค์
113
บ.ทรูเอ็นเนอร์จี จก. นครปฐม
114
ลี้ฮั่วฮวด กะพร้อโรงสีข้าว กรุงเทพ
115
sp pathumthani
116
ว.การค้า ลพบุรี
117
เอส ที คอนโทรล จำกัด กรุงเทพ
118
หจก.ยะลาฮุ้นหยู ยะลา
119
ร้านแสงประภาพานิชค้าข้าว กรุงเทพ
120
ส.เกาะคาค้าข้าว ลำปาง
121
บุญชูค้าข้าว กทม.
122
สามพี่น้อง มหาสารคาม
123
S-KAT COMPANY LIMITED PATUMTHANI
124
บ.หาญอุดมกิจ จำกัด กรุงเทพ
125
เอกค้าข้าว กรุงเทพมหานคร
126
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็น.มาร์ค นนทบุรี
127
หจก. สงวนค้ากระสอบ กทม.
128
New Ideal Customs Service(1991)Co.,Ltd. กรุงเทพฯ
129
ลี้ฮั่วฮวด กรุงเทพ
130
สหกรณ์ผู้ผลิตลำใยGAPป่าซาง จำกัด ลำพูน
131
บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด นครสวรรค์
132
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด ชลบุรี
133
หจก.ลำปางตั้งกิมสุน ลำปาง
134
ธุรกิจส่งออกข้าว กรุงเทพฯ
135
เชียงใหม่
136
ร้านธิดาข้าวสาร ชลบุรี
137
บ. บูห์เล่อร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพฯ
138
บริษัท ศิริชัย อินเตอร์เทรด จำกัด พิจิตร
139
ร้านรวงทอง พังงา
140
หจก.โกดังข้าวสุวินทวงศ์ กรุงเทพฯ
141
บูรณ์เจริญค้าข้าว กรุงเทพฯ
142
บริษัท อู่ข้าว อู่น้ำ จำกัด พระนครศรีอยุธยา
143
บริษัท ข้าวไทยฉัตรรุ่งเรือง จำกัด นครศรีธรรมราช
144
สุวิทย์ ยิ่งผลพิบูล นครราชสีมา
145
ร้านต้นข้าวเชียงราย เชียงราย
146
บริษัท โรงสีกิ่งแก้วพาณิชย์ จำกัด บุรีรัมย์
147
บริษัท เทคโนโลยีข้าวและพลังงาน จำกัด นนทบุรี
148
เฮงเจริญ ร้อยเอ็ด
149
หจก. พงษ์สุภาไร้ซ์เซ็นเตอร์ ลพบุรี
150
จึงหลีเอี่ยมค้าข้าว กทม
151
ทรงพลข้าวไทย(เฟรนไซส์ร้านข้าวสาร) เชียงใหม่
152
ไพบูลย์วัฒนา จ.สิงห์บุรี
153
หสม.ไทยรุ่งทรัพย์ สงขลา
154
โชคศักดา นครปฐม
155
สลักจิตร โพธราช ชัยภูมิ
156
ห.จ.ก.พูลพาณิชย์ลำพูน ลำพูน
157
หจก.บีแอนด์แอล พรอสเพอริตี้ จำกัด สมุทรปราการ
158
หจก.บีแอนด์แอล พรอสเพอริตี้ จำกัด สมุทรปราการ
159
Thawatchai Chatchawalkitkool Phetchabool
160
Busrakum Marketing Co. Ltd. Bangkok
161
ปาลศิษฏ์ พึ่งชาติ สุราษฎร์ธานี
162
วงศ์วานิช บุรีรัมย์
163
พันธมิตรกิจเกษจร พิษณุโลก
164
เจริญธัญญกิจกรุ๊ป ชัยนาท
165
ร้านข้าวสมหวัง เชียงราย
166
ร้านสามเกษตร(ตลาดไท) ปทุมธานี
167
สิริวรรณค้าข้าว กทม.
168
ทองทวีรักษ์ค้าข้าว สมุทรปราการ
169
ร้านเรณูพืชไร่ อุตรดิตถ์
170
สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จำกัด เพชรบูรณ์
171
ท่าข้าวแสงชัยการเกษตร ลพบุรี
172
ร้านโบว่ฮวดเฮง จ.สิงห์บุรี
173
ร้านเจริญโชค จ.นครราชสีมา
174
ทรัพย์อนันต์ลำพูน ลำพูน
175
บริษัท ข้าวต้น (ประเทศไทย) จำกัด นนทบุรี
176
ท่าเรือค้าข้าว สตูล
177
บริษัท ชัยโย เอเอ จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา
178
Wanida Satorn กทม
179
หจก.ธนา ไรซ์ สมุทรสาคร
180
181
บจก. บุรีรัมย์สหสินข้าวไทย บุรีรัมย์
182
ณัฐ เสาสูง กรุงเทพฯ
183
Ocean Wealth Group Bangkok
184
ข้าวตาจุก เชียงราย
185
คณิสร จันทร์ภูมิ กรุงเทพ
186
นครพืชผล นครศรีธรรมราช
187
สุชาติค้าข้าวสุโขทัย สุโขทัย
188
บริษัท ข้าวทองปีกาซัส จำกัด สมุทรปราการ
189
ร้านโชคชัยค้าข้าว สาขา1-2 สระแก้ว
190
ช.ถาวรพืชผล สระแก้ว
191
นาย เชียง สัตถาผล สกลนคร
192
สหกรณ์การเกษตรพัฒนา จำกัด เชียงใหม่
193
บริษัท มิดีฟูดส์ จำกัด กรุงเทพฯ
194
หจก.ดวงสุนทรการเกษตร ลำพูน
195
เอกพานิช ปทุมธานี
196

ลานนาค้าข้าว (Lanna RiceTrade)


ครบเครื่องเรื่องข้าว ยอดเยี่ยมเรื่องบริการ
สมุทรปราการ
197
กฤษฎ์รุ่งเรือง สระแก้ว
198
ณัฏฐพล ค้าข้าว เชียงราย
199
maxrice กรุงเทพ
200
ร้านทรัพย์ดวงทิพย์ค้าข้าว เชียงใหม่
201
ร้านสตางค์ พิษณุโลก
202
คุณโตมร ธาราภูมิ ลพบุรี
203
ข้าวหอมวิไล สมุทรปราการ
204
บจก.ข้าวซี.พี.(ฝ่ายจัดซื้อ/ค้าข้าววัตถุดิบ) กรุงเทพฯ
205
อาม่า ค้าข้าว สมุทรปราการ
206
บริษัท สุพัฒนากิจ จำกัด (Supattanakit Co.,Ltd.) สุโขทัย
207
แปบกะบิลการเกษตร ขายข้าวท่อน ปลายข้าว มันเส้น งาดำ ข้าวโพด จันทบุรี
208
บริษัท ไทย ซาง คอร์โปเรชั่น จำกัด (Thai Zhang Corp) กทม.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2007 by www.Thairicemill.com All rights reserved.
 
superload.me